Tanca
Urbanisme 10 de febrer de 2022

L’Ajuntament realitzarà aquest trimestre diferents actuacions urgents d’asfaltat

Es faran unes 40 intervencions en diferents vies, tant del nucli urbà com dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial i els polígons industrials. Paral·lelament, en el marc de la redacció del Pla Director d’Asfaltat d’Esparreguera, ja s’ha fet la diagnosi de l’estat actual dels carrers del municipi i actualment es treballa en la valoració econòmica i la posterior calendarització de les actuacions

L’Ajuntament d’Esparreguera realitzarà unes 40 actuacions urgents d’asfaltat a diversos carrers del municipi, tant del centre de la vila com de barris perifèrics i polígons industrials. Aquestes intervencions començaran a principis de març i es faran en zones definides com a urgents i necessàries en virtut de la seva ubicació, intensitat d’ús i perillositat. L’actuació, que té una durada estimada d’un mes, s’ha adjudicat a l’empresa Jose Antonio Romero Polo SAU per un import de 117.249 euros, iva inclòs. D’altra banda, el consistori ja disposa de la diagnosi de l’estat de conservació de tots els carrers del municipi, realitzada en el marc del Pla Director d’Asfaltat de la vila d’Esparreguera, i actualment està pendent de rebre la valoració econòmica detallada de cadascuna de les intervencions proposades. Un cop disposi d’aquesta informació es treballarà en la calendarització de les actuacions a realitzar i es reservarà crèdit de les properes inversions amb romanents que s’aprovaran aquesta primavera per a iniciar les actuacions que s’estableixin com a prioritàries.

Les actuacions de millora de l’asfaltat, que començaran a principis del mes que ve, contemplen una quarantena d’intervencions d’execució urgent a tot el municipi, de les quals aproximadament la meitat es faran al nucli urbà i la resta estaran repartides entres els barris de Mas d’en Gall i Can Rial i alguns polígons industrials, com el de Can Roca. Els treballs abraçaran una superfície de 5.100 m2 i els treballs no es realitzaran en tota la longitud de les vies, sinó únicament en les zones més malmeses. Al nucli urbà hi ha previstes actuacions als carrers Mestre Feliu Monné, Orenci Valls, Font del Vidal, Llobregat i Girona, entre d’altres. A Can Rial, algunes de les vies on s’intervindrà seran el carrer de Josep Maria Sert, Isaac Albéniz, Doctor Barraquer i Isidre Nonell, i al barri de Mas d’en Gall, al carrer Gerani, Petúnia o de Can Fosalba. Els treballs d’asfaltat comportaran afectacions puntuals a la mobilitat, tant a l’aparcament com a la circulació, que es comunicaran prèviament al veïnat.

Paral·lelament, està en marxa la redacció del Pla Director d’Asfaltat de la vila d’Esparreguera, adjudicat a l’enginyeria i consultoria Berrysar per 28.435 euros, iva inclòs. Actualment ja ha finalitzat la primera fase, en la qual s’han analitzat tots els carrers del municipi per detallar-ne el seu estat de conservació i s’està a l’espera que, en breu, l’empresa adjudicatària presenti els documents de la segona fase, en els quals es detallen i classifiquen les propostes d’intervenció i es realitza una valoració econòmica de les mateixes. Aquest pla, que un cop finalitzat haurà de ser aprovat pel ple municipal, permetrà a l’Ajuntament planificar a llarg termini totes les actuacions d’asfaltat necessàries. Per a dur-les a terme caldrà fer les reserves de crèdit pertinents i licitar els projectes d’obres.