Tanca

Festa Major 2022: Concert amb Laura Benet (indie soul) i The Papa’s & The Popo’s (versions)

Concert, organitzat per la Barraka aternativa, amb Laura Benet (indie soul) i The Papa’s & The Popo’s (versions).