La Protecció Civil treballa per a la protecció de persones i béns en els supòsits de risc greu, catàstrofe i calamitat pública. 

La Generalitat de Catalunya té competències en matèria de seguretat pública i, per tant, en la vessant de protecció civil, però es produeix una certa concurrència de competències en matèria de protecció civil entre la Generalitat i les entitats locals, almenys en la fase de prevenció, en la qual el paper de les entitats locals és molt evident, amb funcions, doncs, que estan orientades a l'avaluació de riscos en el municipi, confecció de plans d'emergència, coordinació dels serveis d'emergència, informació a la població, oferir llocs segurs a la població en casos de calamitat pública, i restablir l'ordre un cop passada la situació d'emergència.

A qui s'adreça

A la població en general.

Responsable

Responsable polític: Alfons Puche Amigues (Regidor de Protecció civil).


Horari
Dilluns
De 08:00 a 14:00
Dimarts
De 08:00 a 14:00
Dimecres
De 08:00 a 14:00
Dijous
De 08:00 a 14:00
Divendres
De 08:00 a 14:00
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat