Serveis per a entitats

Tots els clubs i entitats esportives d’Esparreguera reben el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Esparreguera amb diferents serveis perquè puguin desenvolupar la seva activitat esportiva.

1. Servei d’atenció

Existeix un servei d’atenció per a qualsevol consulta, tràmit administratiu o necessitat del club o entitat esportiva que requereixi l’assessorament del personal de la Regidoria d’Esports.

2. Suport a clubs i entitats

Organització d’activitats puntals esportives

S’ofereix la possibilitat de dur a terme i col·laborar en l’organització d’activitats puntuals de tot tipus (lúdiques, competicions, promoció, formació, etc.) dels clubs i entitats esportives que s’organitzin a Esparreguera.

La Regidoria d’Esports es compromet a col·laborar en aspectes organitzatius amb la cessió d’espais, material, personal propi, infraestructura, etc.

Cessió d'ús d'instal·lacions esportives

Existeix el compromís de facilitar instal·lacions esportives públiques als clubs, entitats i associacions que ho sol·licitin per tal de poder dur a terme els seus entrenaments i competicions en la mesura que sigui possible.

3. Subvencions econòmiques

Cada any s’obre una convocatòria anual de subvencions municipals pel foment de l’esport que té per objectiu finançar projectes i activitats de les entitats esportives de la vila, així com donar suport a les escoles esportives i a l’esport base, i fomentar la competició esportiva federada i escolar a tots els nivells. Hi poden optar totes les associacions i clubs inscrits al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera que hagin realitzat projectes i activitats esportius durant el curs que s’ajustin al que fixen les bases de la convocatòria.

L’any 2021, l’Ajuntament va ampliar en 15.000 euros la partida prevista per a aquests ajuts per tal de col·laborar en el finançament de les despeses que hagin pogut tenir les entitats esportives municipals derivades de l’emergència sanitària.