Pla d'Accessibilitat d'Esparreguera

La possibilitat d’utilitzar i gaudir de l’espai públic dels nostres pobles i ciutats, incloent-hi els serveis i equipaments disponibles, és un dret del conjunt de la ciutadania. Tanmateix, aquest dret ha resultat tradicionalment inabastable per a un ampli col·lectiu de persones amb limitacions més o menys severes de les seves condicions físiques o sensorials. Pal·liar aquest greuge constitueix una exigència bàsica per a qualsevol societat avançada i és per això que Esparreguera compta amb una Pla d’Accessibilitat per tal promocionar l’accessibilitat en l’àmbit municipal. Aquest instrument identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicació), en proposa solucions i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d’una manera racional i planificada.

Objectius específics

  • Millora de la qualitat de vida dels ciutadans creant un entorn urbà agradable, còmode, segur, comprensible i que doni resposta a la gran diversitat de necessitats de tots els ciutadans, sense excepció.

  • Revitalització de la ciutat regenerant els espais urbans i creant un ambient atractiu que estimuli la integració.

  • Afavorir el trànsit del vianant recuperant-lo com a protagonista de la ciutat.

  • Disseny d’una xarxa viària optimitzada on puguin conviure el trànsit rodat i els itineraris accessibles per a vianants, i que faciliti l’accés als equipaments existents en el municipi.

  • Facilitar l’ús dels equipaments i serveis als ciutadans, i potenciar que aquest ús sigui en les mateixes condicions per a cadascun d’ells, independentment de les seves condicions, capacitats i de les característiques que ens diferencien.

  • Foment dels sistemes de transport col·lectiu accessibles.

  • Afavorir el disseny a escala humana, considerant l’home com a paràmetre fonamental del disseny urbà.

  • Normalització de dissenys i solucions que compleixin amb tots els paràmetres d’accessibilitat.

  • Fomentar l’orientació del ciutadà mitjançant senyalització accessible en els espais públics, tant urbans com edificats.

  • Donar a conèixer als ciutadans la importància que té per a tots aconseguir un municipi accessible.

Actuacions específiques

El pla de supressió de barreres arquitectòniques en via pública i en mitjans de transport i comunicació per a vianants als espais públics urbanitzats al terme municipal d'Esparreguera te un termini d’execució de 12 anys i s’estableix que hi hagi una actuació anual per l’execució del mateix amb un mínim de 375.000€.