Tanca
Política 18 de novembre de 2021

El ple municipal aprova diferents reconeixements extrajudicials de crèdit

La sessió va validar el pagament del contracte menor amb l’empresa Sir Can, els rebuts de l’IBI de l’Ateneu i les costes judicials d’una sentència relativa al transport adaptat. Els grups municipals també van fer arribar al govern diferents demandes relatives a la gestió de subvencions, habitatge, residus, POUM i l’enquesta sobre la instal·lació de càmeres a l’illa de vianants

El ple municipal del mes de novembre va aprovar la regularització de diferents pagaments per la via del reconeixement extrajudicial de crèdits, un mecanisme establert per l’ordenament jurídic per a procedir al pagament d’aquelles factures per les quals s’han contret obligacions sense consignació pressupostària. El ple va aprovar així el reconeixement del contracte menor del servei de trasllat, captura, custodia i adopció d’animals de companyia abandonats prestat durant el mes d’octubre de 2020 per l’empresa Canino Sir Can, el pagament dels rebuts de l’IBI de l’immoble de l’Ateneu corresponents als exercicis 2019 i 2020 i la taxació de costes judicials imposades a l’Ajuntament en l’execució d’una sentència relativa a la taxa del transport adaptat. També es va aprovar inicialment una modificació de crèdit en el marc del contracte-programa amb la Fundació ÀuriaFil i la modificació de plantilla del servei de Comunicació. En el torn de precs i preguntes, els grups de l’oposició van elevar al govern municipal diferents peticions vinculades al control financer de les subvencions municipals, habitatge, gestió de residus, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i l’enquesta sobre la instal·lació de càmeres a l’illa de vianants.

La sessió plenària del mes de novembre, en la que no es va presentar encara la proposta de pressupost municipal pel 2022, que és previst que porti a aprovació al ple de desembre, va començar amb la lectura del manifest institucional unitari signat amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre. Durant el ple es van aprovar tres reconeixements extrajudicials de crèdit, el primer per valor de 300 euros per la taxació de costes judicials imposades a l’Ajuntament d’Esparreguera en el tràmit de l’execució de la sentència 55/2019 relativa al recurs contenciós administratiu interposat per una persona usuària contra un defecte de publicació de l’ordenança fiscal 36 que regula la taxa del transport adaptat. La segona, per un import total de 21.994 euros, pel pagament dels rebuts de l’IBI de l’immoble de l’Ateneu corresponents als exercicis 2019 i 2020, en compliment del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió de l’ús d’aquest equipament. Aquests dos punts van comptar amb el vot favorable de l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú (EC), i l’abstenció d’ERC, la CUP, Ciutadans (Cs), Esparreguera 2031 (E2031), Junts per Esparreguera (JxE) i el regidor no adscrit (NA).

El tercer reconeixement extrajudicial de crèdit és el del contracte menor pel servei de trasllat, captura, custodia i adopció d’animals de companyia abandonats adjudicat a l’empresa Canino Sir Can per valor de 1.428 euros durant el mes d’octubre de 2020, per donar continuïtat a l’esmentat servei entre un contracte menor i la licitació del mateix. Hi van votar a favor PSC, EC, Cs, JxE i NA i es van abstenir la resta de formacions. La sessió també va acordar l’aprovació i actualització de l’encomana de gestió i del conveni per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) amb els vots a favor de PSC, EC i NA i l’abstenció dels altres partits. En l’àmbit d’Organització i Persones, es va aprovar la modificació de plantilla i el catàleg del servei de Comunicació amb la reconversió d’una plaça d’auxiliar administratiu en una de tècnic mig per la jubilació de la persona que fins ara l’ocupava. Hi van votar a favor PSC i EC i la resta de grups es van abstenir. I en l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania es va aprovar inicialment un expedient de modificació de crèdit per valor de 133.700 euros en el marc del contracte-programa signat entre l’Ajuntament i la Fundació ÀuriaFil amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat i la millora de l’activitat de la fundació. Hi van votar a favor PSC, EC, CUP i NA i es van abstenir ERC, Cs, E2031 i JxE.

En el torn de precs i preguntes els grups de l’oposició van fer arribar diverses demandes a l’equip de govern. ERC va fer un prec en relació al control financer de les subvencions esportives municipals i va demanar que s’adopti una actitud més col·laborativa amb les entitats en el procés de tramitació. L’equip de govern va afirmar que l’auditoria es fa per motius de transparència i que els terminis s’estableixen per normativa i va explicar que, tant des del Serveis d’Esports com de la Regidoria d’Hisenda, s’ha fet un acompanyament per solucionar dubtes i acompanyar les associacions en la gestió. Per la seva banda, la CUP va demanar a l’equip de govern que faci un moviment per reprendre les relacions i reunions amb la PAH del Baix Llobregat Nord. En aquest sentit, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va apuntar que no hi hagut cap constrenyiment en les relacions de l’equip de govern amb la PAH i va demanar a la CUP que promogui la defensa pública de la institució.

Ciutadans va preguntar per què l’Ajuntament ha renunciat a una subvenció de 3.146 euros de la Diputació de Barcelona per fer auditories a habitatges en situació de pobresa energètica. En aquest sentit, l’equip de govern va respondre que només hi havia tres persones usuàries interessades en aquesta subvenció i que, per optimitzar recursos, s’ha optat per acceptar altres subvencions i destinar esforços a altres serveis amb un impacte més transversal. En el seu torn, Esparreguera 2031 va demanar sobre el termini de tramitació del POUM i l’evolució de la gestió del contracte de recollida de residus. L’alcalde va afirmar que l’aprovació inicial del POUM és previst que es debati al ple del mes de desembre i, en relació al contracte de residus, va apuntar que s’ha de licitar abans de l’agost i que es podria implementar per fases. Finalment, Junts per Esparreguera va fer un prec per ajustar el títol del procés participatiu vinculat a la instal·lació de càmeres de lectura de matrícula a l’illa de vianants, ja que, segons apunten, fa referència a la regulació de l'illa de vianants i no a la col·locació de les càmeres.