Tanca
Joventut Política 19 de maig de 2022

El Ple municipal aprova el Pla Local de Joventut d’Esparreguera 2022-2025

Es tracta d’una eina estratègica que defineix 14 programes i 32 projectes per fer polítiques integrals de joventut en els propers quatre anys. La sessió plenària també va acordar, per unanimitat, l’aprovació definitiva de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de la Colònia Sedó, que contribuirà a garantir la protecció d’aquest conjunt patrimonial esparreguerí

El Ple municipal va aprovar ahir el Pla Local de Joventut d’Esparreguera 2022-2025 amb els vots a favor de PSC, Esparreguera en Comú (EC), Esparreguera 2031 (E2031) i Junts per Esparreguera (JxE) i els vots en contra d’ERC, la CUP i el regidor no adscrit. Es tracta d’una eina estratègica que s’estructura a partir de quatre eixos: la transversalitat, que inclou els programes d’espais joves, informació juvenil, treball entorn i treball transversal; les transicions juvenils, que engloba els programes de formació, ocupació i identitats; la implicació jove, que aborda aspectes relacionats amb cultura, esports, oci i lleure i participació; i la inclusió social, que fa referència a aspectes vinculats amb la convivència i la igualtat. La redacció del pla ha tingut un cost de 8.100 euros i ha anat a càrrec de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Paral·lelament, la sessió plenària del mes de maig, de la qual va excusar la seva presència el regidor de Ciutadans, Josep Maria González, també va acordar per unanimitat dels presents l’aprovació definitiva de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la Colònia Sedó. L’objectiu d’aquesta declaració és protegir els elements arquitectònics, arqueològics, ambientals i paisatgístics d’aquest referent històric d’Esparreguera, amb el propòsit de recuperar-la i aportar un valor afegit a la colònia en el seu futur desenvolupament.

En referència al Pla Local de Joventut, el regidor de Joventut, Emmanuel Ortí, va explicar que “és important que Esparreguera torni a disposar finalment d’un Pla Local de Joventut, ja que el darrer va finalitzar l’any 2011” i va subratllar que “és vital que des del consistori es tingui en compte al jovent del municipi, les seves inquietuds, els seus anhels, els seus reptes, perquè ells i elles són el futur de la nostra vila”. Segons el regidor, aquest pla pretén recollir “les inquietuds i reivindicacions del jovent d’Esparreguera i oferir tot el ventall de possibilitats que pot oferir el consistori de manera transversal entre tots els seus departaments”. El document es basa en els quatre eixos abans esmentats i defineix 14 programes i 32 projectes, liderats per diferents serveis municipals. “En resum, podríem dir que el pla gira al voltant de dos àmbits, la consolidació del Punt Jove com a espai clau i de referència i l’aprofitament del treball transversal entre les diferents àrees de l’administració”, va apuntar Ortí, qui també va “agrair les aportacions de la CUP en l’àmbit de la comunicació, que s’han inclòs en l’eix de la transversalitat”.

Durant el torn d’intervencions els diferents grups de l’oposició es van mostrar crítics amb el pla. El portaveu d’ERC, Alfons Puche, va lamentar que “s’ha realitzat externament i no aporta cap novetat ni en la perspectiva ni en la metodologia, és un document justificatiu, sense cap voluntat de fer”. Puche va subratllar que “volem un projecte que il·lusioni, que estimuli el sentiment de pertinença i permeti a les persones joves albirar el seu futur professional i vital vinculat a Esparreguera” i va concloure que “votarem en contra del pla perquè és mediocre, inadequat i insuficient”. La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va apuntar que “per nosaltres el pla és quelcom més que un document que podem penjar a la web, és una eina de treball que ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat del nostre municipi, perquè aquestes polítiques són l’àncora que ha de permetre que el nostre jovent es quedi a Esparreguera”. La cupaire va apuntar que “el pla no suposa cap novetat i només és una ordenació de projectes ja existents, no hi ha objectius ambiciosos, ni un increment del nombre d’accions i projectes”.

Per la seva banda, el portaveu d’E2031, Manel Roca, va explicar que “estem d’acord que el pla queda curt, però aplaudim que hi hagi un pla, tot i que la dificultat serà la seva aplicació”.  Roca va afirmar que “hi votarem a favor perquè és una bona manera de començar, encara que falta concreció, però esperem que això es vagi fent a mesura que aquest avanci i que serveixi per cobrir les necessitats dels joves”. Finalment, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va apuntar que “votarem a favor, però serà un sí crític”. Mestres va lamentar “la poca participació de joves en l’elaboració del pla” i que “no hi ha segmentació diferenciada per edats en les actuacions” i va assegurar que “és un pla molt burocràtic, sense objectius concrets ni valoració econòmica”.

D’altra banda, el Ple va acordar, per la unanimitat dels presents, l’aprovació definitiva de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de la Colònia Sedó. El coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, va explicar que “es tracta d’un instrument que, administrativament s’ha estat treballant des de l’abril de 2020 i que ha d’ajudar a garantir la protecció dels elements històrics, artístics i arquitectònics de la Colònia Sedó”.  La declaració és un primer pas per a garantir la protecció de les diferents àrees arquitectòniques i paisatgístiques que conformen aquest conjunt patrimonial de cabdal importància per a Esparreguera: la zona industrial; la residencial; els canals hidràulics; i altres elements lligats a Can Sedó. La declaració de BCIL permetrà també poder accedir a subvencions i altres recursos d’administracions supramunicipals per a preservar i difondre el patrimoni industrial, social i cultura de l’antiga colònia tèxtil esparreguerina.

Paral·lelament, el Ple també va acordar la pròrroga del contracte d’arrendament dels aparells desfibril·ladors situats a diferents equipaments del municipi amb els vots a favor de PSC, EC, CUP, E2031, JxE i el regidor no adscrit; i l’abstenció d’ERC.  Així mateix, es va validar la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball relatius a tres places dels departaments de Planificació i Bon Govern, Territori i Manteniment d’Edificis Municipals i Esports. Aquest darrer punt es va aprovar amb els vots a favor de PSC, EC i JxE i les abstencions d’ERC, CUP, E2031 i el regidor no adscrit. D’altra banda, la sessió també va acordar una modificació de crèdit per valor de 233.113 euros per a fer front a l’increment de la despesa energètica prevista durant el segon semestre als equipaments municipals. Aquesta modificació va rebre el suport de PSC, EC, ERC, E2031 i JxE, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va referir-se a les futures obres de reforma de l’autovia A2 i va demanar al govern “que torni a l’esperit de la moció unitària del 2018”.  El republicà va assegurar que no comparteix la idea de demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la implementació per fases i va reclamar “més consciència col·lectiva a nivell de territori perquè les conseqüències ambientals les notarem tots, es facin a Collbató o a Abrera”. En aquest sentit, el coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, va respondre que “no el compartim el 100%, però l’avantprojecte de reforma de l’A2 reconeix moltes peticions que hem fet a nivell municipal” i va subratllar que “hi ha el compromís d’actuar solidàriament amb altres municipis, però alhora hem de defensar el nostre territori”. Paral·lelament, el regidor de la CUP, Miguel Guiral, va adreçar al govern un prec en relació a les tasques de manteniment dels camins propers a Els Blaus que, segons el cupaire, s’han fet sense assessorament tècnic. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, va assegurar que es parlarà amb l’empresa adjudicatària per analitzar com s’han realitzat els treballs.