Tanca
Educació 30 de maig de 2022

L’Escola Municipal de Música i Dansa acostarà les dues disciplines artístiques a les escoles

Ho farà a través dels projectes comunitaris, que començaran en prova pilot el curs que ve i aproparan la música i la dansa a gairebé 200 alumnes de les cinc escoles públiques del municipi, a través de sessions impartides per professorat especialitzat. Aquests projectes formen part del nou model pedagògic que el centre implementarà a partir del setembre

L’Ajuntament d’Esparreguera posarà en marxa el curs que ve la prova pilot dels projectes comunitaris de l’Escola Municipal de Música i Dansa (EMMD) amb l’objectiu d’acostar les dues disciplines artístiques a l’alumnat de les escoles públiques del municipi. A través d’aquests projectes el professorat de l’EMMD es desplaçarà a les escoles per a impartir, en horari lectiu, sessions setmanals de música o dansa a gairebé uns 200 alumnes de primària dels cinc centres educatius públics de la vila. Amb aquesta iniciativa es vol incrementar la presència artística en l’educació primària i alhora promoure la igualtat i la millora de les capacitats i competències de l’alumnat que hi participa. Per a dur a terme les sessions de música a les escoles el consistori ha consignat 50.000 euros per la compra de nous instruments musicals. Aquests projectes comunitaris estan vinculats al nou model pedagògic que el centre municipal començarà a implementar el curs que ve, juntament amb la nova oferta formativa i una nova tarifació aprovada recentment.   

El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha explicat que “tot i que inicialment aquesta prova pilot dels projectes comunitaris havia de fer-se només en dues escoles, finalment l’Ajuntament i l’Escola Municipal de Música i Dansa hem decidit fer unes esforç per implementar el projecte a totes les escoles públiques de la vila”. En aquest sentit, el director de l’Escola Municipal de Música i Dansa, Pinyu Martí, ha explicat que “la voluntat dels projectes comunitaris és acostar i democratitzar els ensenyaments artístics d’una manera especialitzada en l’etapa primària, dins l’horari lectiu i de manera vivencial, amb l’objectiu de despertar sensibilitat, inquietud, creativitat i fins i tot esperit crític en l’alumnat”. Actualment el consistori està treballant amb els centres per acabar de definir com es portaran a terme els projectes, però “la idea inicial és que tres escoles facin música i dues dansa i que s’imparteixin uns 90 minuts de classe a la setmana”, ha explicat el regidor esparreguerí.

En l’àmbit musical, segons Juan Jurado, la prova pilot començarà amb les disciplines instrumentals de vent i corda “amb la idea d’anar introduint els alumnes en el coneixement de l’instrument en petit grup i generar també un espai conjunt que els permeti compartir i tocar junts, com una banda”. I en l’àmbit de la dansa, es treballarà l’expressió corporal i la dansa creativa. “Volem que sigui un projecte immersiu, no un tastet de disciplines artístiques, on l’alumat pugui desenvolupar una relació intensa amb la disciplina”, ha subratllat el regidor, qui ha apuntat que “en la prova pilot cada escola començarà amb una única disciplina, però això no vol dir que després no puguem fer projectes mixtes”.

Per a poder desplegar els projectes comunitaris, el consistori ha consignat 50.000 euros procedents de romanents de tresoreria per a poder comprar instruments i material musical. Els primers 25.000 euros s’han invertit en la compra d’instruments de vent i els 25.000 euros restants encara s’han d’adjudicar però és previst que s’inverteixen en la compra d’instruments de corda. De cara al curs que ve cada escola podrà decidir a quin curs o cursos vol començar a impartir el projecte, però, segons Juan Jurado, “la voluntat, a llarg termini, és que tingui un impacte fort i es pugui estendre a tots els cursos de primària”. El regidor ha subratllat que “estem oferint un servei que vol posar solució a l’escassa presència de les arts a l’educació, una presència que minva encara més amb el nou currículum educatiu, i ho estem fent facilitant els docents, els instruments i la tramitació dels convenis amb el departament d’Educació, només demanem a les escoles empatia i il·lusió per tirar endavant aquests projectes, que seran d’escola, i volem que se’ls sentin seus, però també seran de municipi”.

Els projectes comunitaris formen part del nou model pedagògic que l’Escola Municipal de Música i Dansa implementarà a partir del curs que ve amb l’objectiu d’adaptar el centre a les necessitats reals del municipi. En aquest sentit, en el Ple municipal del mes d’abril ja es van aprovar els nous preus de l’EMMD que rebaixen les quotes que paga mensualment l’alumnat en un 24%, de manera global, per a fer-les més accessibles i ajustar-les a la disminució de la càrrega lectiva en els nivells bàsics. Amb aquest canvi de rumb es pretén incrementar el número de persones que practiquen la música i la dansa a l’EMMDE, enfortir la vinculació de l’escola amb la vila i millorar el funcionament intern de l’organització.