Tanca
Educació 14 d’abril de 2022

El Ple portarà a aprovació els nous preus de l’Escola Municipal de Música i Dansa

La nova tarifació està vinculada al nou model pedagògic i la nova oferta formativa del centre, i es començarà a implementar a partir del mes de setembre. La proposta preveu rebaixar les quotes que paga mensualment l’alumnat en un 24%, de manera global, per a fer-les més accessibles i ajustar-les a la disminució de la càrrega lectiva en els nivells bàsics

L’Ajuntament d’Esparreguera ja té enllestida la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels ensenyaments impartits a l’Escola Municipal de Música i Dansa (EMMD), que es portarà a aprovació al Ple municipal del 20 d’abril. Aquesta modificació preveu la supressió de la matrícula, que fins ara es pagava quan l’alumnat accedia per primera vegada al centre, així com la disminució de la gran majoria de quotes que s’abonen, tant en la disciplina de música com en la de dansa. En aquest sentit, el nou sistema unifica el preu de la taxa dels diferents programes formatius (sensibilització, nivell bàsic, instrument, conjunt) i, de manera global, preveu aplicar una rebaixa del 24% respecte les tarifes actuals. El canvi en l’ordenança, que s’aplicarà a partir del mes de setembre, respon al nou model pedagògic i la nova oferta formativa que s’implementarà a l’EMMD a partir del curs vinent, i que implicarà una disminució de la càrrega de les matèries més teòriques, com el llenguatge musical, en els nivells bàsics, per afavorir la vessant més pràctica de l’aprenentatge. Tot i això, l’escola mantindrà aquestes assignatures en els nivells avançats per a aquells estudiants que vulguin promocionar professionalment en aquest món.

La modificació de l’ordenança fiscal s’ha fet en base a l’Estudi i treball tècnic per a la reorientació del projecte pedagògic, organitzatiu i de gestió de l’Escola Municipal de Música i Dansa, realitzat per Smart Ibérica de Impulso Empresarial, que detalla el diagnòstic de la situació actual del centre i en traça les línies de futur amb l’objectiu d’incrementar el número de persones que practiquen la música i la dansa al centre, enfortir la vinculació de l’escola amb la vila i millorar el funcionament intern de l’organització. En aquest sentit, “entre els canvis que contempla el document per assolir aquests propòsits hi ha la configuració d’una nova oferta formativa que tingui com a itinerari central l’aprenentatge de la música i la dansa des d’una vessant pràctica, per donar resposta a la majoria de l’alumnat de l’escola, que no es professionalitzarà; i també l’establiment d’un nou sistema de quotes, amb l’objectiu d’ajustar-les a la nova oferta formativa i d’obrir el ventall de famílies que poden accedir al servei per raons econòmiques”, ha subratllat el regidor d’Educació, Juan Jurado.

La proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels ensenyaments impartits a l’Escola Municipal de Música i Dansa preveu una reestructuració integral de les quotes. En la disciplina de música, el programa que fins ara s’anomenava Música per als més petits, passarà a ser Música i dansa en família, mantindrà els 45 minuts de classe setmanals i la quota mensual passarà dels 16,79 euros actuals als 20 euros. Els cursos de sensibilització, com ja s’ha començat a aplicar en aquest curs, treballaran conjuntament les dues disciplines i es convertiran en Música i Dansa. En aquest nou programa disminurà la càrrega lectiva, que passarà a ser de 45 minuts setmanals en els dos primers nivells, i de 90 minuts en el tercer. La quota serà de 20 euros mensuals en els nivells 1 i 2 i de 39 euros en el 3. Això suposarà una disminució de fins al 59% en algunes taxes, ja que actualment la quota és de 48,58 euros en el nivell 2 i de 80,94 euros en el 3.

En referència al Nivell Bàsic de música, passarà a anomenar-se Formació bàsica en música i seguiria constant de cinc cursos, però unificarà en 75 euros la quota mensual que es pagarà en tots ells. Fins ara, l’alumnat del Nivell Bàsic 1 pagava 93,11 euros i la quota anava augmentant cada curs fins al Nivell Bàsic 5, que té una taxa de 117,86 euros mensuals. Aquesta disminució de la quota anirà acompanyada d’una disminució de les hores lectives de llenguatge musical, que es reduiran a una hora setmanal en tots els nivells. El mateix succeeix amb al Nivell Complementari, que passarà a ser Aprofundiment en formació musical i la seva quota disminuirà dels 110,17 als 95 euros mensuals. Aquells alumnes que vulguin professionalitzar-se en la disciplina musical, podran cursar el que abans era el Nivell Mitjà, que en la nova proposta serà Formació avançada en música i mantindrà tota la càrrega lectiva actual, però baixaria lleugerament la quota, dels 148,46 als 140 euros mensuals.

En referència a la Pràctica instrumental, la quota per als nivells mitjà, complementari i adults, s’unificarà en 70 euros i augmentarà la càrrega lectiva, que passarà dels 60 o 45 minuts actuals als 105 minuts setmanals. La disminució de la quota en aquest cas arribarà fins al 45% en el que abans era Instrument sol mitjà i adults, que pagaven una quota de 129,44 euros. El segon instrument també rebaixarà la quota de 72 a 52 euros. I, pel que fa als conjunts instrumentals, la quota s’unificarà en 18 euros i la càrrega lectiva en 60 minuts setmanals.

Pel que fa a la disciplina de dansa, els Nivells Bàsics passaran a ser Formació bàsica en dansa, mantindran els cinc cursos actualment existents, però unificaran la quota de tots ells en 70 euros mensuals. Això suposarà una reducció del 42% en els dos darrers cursos, ja que actualment la taxa va des dels 75,76 euros del primer curs fins als 121,25 euros del quart i el cinquè any. En aquest cas també es reduirà la càrrega lectiva, que passarà a ser de tres sessions setmanals en tots els cursos, amb tres hores de classe els dos primers anys i tres hores i mitjà en la resta. Per a aquell alumant que vulgui seguir formant-se en aquesta disciplina, hi haurà el Nivell Complementari, que passarà a ser Formació avançada en dansa, mantindrà la quota en 110 euros i augmentarà lleugerament la càrrega lectiva, en 40 minuts setmanals més. Aquesta és la proposta que l’equip de govern portarà a debat al proper ple municipal i que, en cas d’aprovar-se, es començarà a aplicar al setembre, amb l’inici del proper curs.