Tanca
Política Hisenda 21 d’abril de 2022

El Ple municipal aprova destinar 6,7 milions d’euros de romanents a diferents projectes

Les actuacions previstes inclouen el Pla d’Obres de Millora Urbana, la compra de contenidors i camions de recollida de residus i la quarta edició dels Plans Locals d’Ocupació. La sessió també va aprovar la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música i Dansa i una moció relativa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya

El Ple municipal va acordar ahir la utilització de 6.729.823 euros amb càrrec als romanents de tresoreria per a diferents actuacions municipals. Aquest és el tercer capítol d’inversions que aprova el consistori després de la suspensió de les regles fiscals i, entre els projectes que es finançaran, hi destaquen l’execució de les fases 1 i 2 del Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU), l’adquisició de contenidors i vehicles per a la recollida selectiva i la quarta edició dels Plans Locals d’Ocupació. La sessió plenària també va acordar la modificació de l’ordenança fiscal número 24 reguladora de les taxes de l’Escola Municipal de Música i Dansa (EMMD), que es rebaixen de mitjana un 24% i se sustenten en un nou model pedagògic que disminueix la càrrega lectiva en els nivells bàsics. Així mateix, es va aprovar la modificació de les bases reguladores de les subvencions 2022 en matèria de casals d’estiu, una declaració institucional relativa a la declaració per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores i una moció, presentada pel PSC, Esparreguera en Comú i Ciutadans, relativa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya. A més, es va donar compte al Ple de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat relatiu a l’aprovació del Pla Local de Seguretat.

La sessió plenària celebrada ahir va tornar a ser oberta a l’assistència de públic i amb tots els regidors i regidores asseguts al seu escó. Entre els punts que es van debatre hi destaquen les quatre modificacions de crèdit amb càrrec als romanents de tresoreria. La més quantiosa, que correspon a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va aprovar per unanimitat i ascendeix a 5.368.514 euros. Les inversions inclouen 1,6 milions d’euros per a l’execució de la primera fase del Pla d’Obres de Millora Urbana, centrada en els barris de Can Comelles, Barri Font i el Castell, i 1,8 milions d’euros per a l’execució de la segona fase, a Mas d’en Gall, Can Rial i les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon. També es preveu la compra de contenidors de recollida de residus, per valor de 800.000 euros; l’adquisició de camions de recollida d’escombraries, per valor de 670.000 euros; la reposició de sistemes anti-incendis, llums d’emergència i parallamps als edificis municipals, per valor de 125.000 euros; i 110.882 euros per ampliar el preu de licitació d'un camió d’extinció d’incendis, que ascendiria 304.882 euros.

Una segona modificació per valor de 843.260 euros, que també es va validar per unanimitat, correspon a diferents aspectes vinculats a Recursos Humans i Organització, entre els quals una nova edició dels Plans Locals d’Ocupació que preveuen la incorporació de 46 nous perfils, 18 contractacions temporals i dos ampliacions de jornada per acumulació de tasques. També va rebre el suport unànime de tots els grups el paquet d’inversions per valor de 354.300 euros en l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania. Aquest paquet inclou, entre d’altres, 50.000 euros per al Programa d’Aliments i 30.000 euros per ajudes socials i 145.000 euros per a l’impuls de la Festa Major d’Estiu, les festes de Nadal i la segona edició del Festival de Circ Contemporani La Palanca. Finalment, el darrer paquet d’inversions amb càrrec als romanents de tresoreria correspon a l’Àrea de Presidència i Bon Govern i ascendeix a 163.749 euros, que es destinaran, entre d’altres, a programari, manteniment i compra d’equipament informàtic, la renovació del sistema audiovisual de Can Pasqual, una prova pilot amb una aplicació de seguretat ciutadana. Aquestes inversions van rebre el suport de PSC, EC, ERC, E2031, C's i JxE, mentre que la CUP i el regidor no adscrit es van abstenir.

D’altra banda, en l’àmbit dels Serveis Econòmics, el Ple va acordar amb el suport de tots els grups i l'abstenció de la CUP, la modificació de l’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels ensenyaments impartits a l’Escola Municipal de Música i Dansa. Amb aquesta modificació se suprimeix de la matrícula, que fins ara es pagava quan l’alumnat accedia per primera vegada al centre, i es redueixen la majoria de les quotes dels ensenyaments, ja que s’unifica el preu de la taxa dels diferents programes formatius (sensibilització, nivell bàsic, instrument, conjunt) i, de manera global, s’aplica una rebaixa del 24% respecte les tarifes actuals. Els nous preus, que s’aplicaran a partir del mes de setembre, responen al nou model pedagògic i la nova oferta formativa que s’implementarà a l’EMMD a partir del curs vinent, i que implicarà una disminució de la càrrega de les matèries més teòriques, com el llenguatge musical, en els nivells bàsics, per afavorir la vessant més pràctica de l’aprenentatge. El regidor d’Educació, Juan Jurado, va explicar que “volem que l’Escola Municipal de Música i Dansa torni a ser un referent i ampliï el nombre d’alumnes, apropant-nos a la ciutadania amb tres objectius: la necessitat de modificar el projecte pedagògic, l’obertura cap a Esparreguera amb vinculació a entitats i a les escoles, i l’actualització de les quotes”.

En l’àmbit d’Urbanismes i Paisatge Urbà, el Ple va aprovar per unanimitat el projecte del Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) en la seva segona fase, centrada en els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i l’antiga Carretera N-II. Els treballs consistiran en l’asfaltat, la millora de la senyalització i la supressió de barreres arquitectòniques i tenen un cost previst de 930.850 euros per a les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon; 369.000 per a Can Rial i 312.200 euros per a Mas d’en Gall. El Ple també va donar compte expressa de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat relatiu a l’aprovació del Pla Local de Seguretat, amb els vots a favor de PSC, EC, ERC, E2031, Cs, JxE i  el regidor no adscrit i l’abstenció de la CUP. El document parteix d’una visió global de la seguretat i té dos elements principals, per una banda, una diagnosi de la idiosincràsia d’Esparreguera a nivell de seguretat pública, i per l’altra, la definició d’un seguit d’objectius estratègics i una actuació en quatre àmbits: seguretat ciutadana, seguretat viària, civisme i convivència i protecció civil i emergències.

En l’àmbit de Serveis Socials, la sessió va acordar per unanimitat la modificació de les bases reguladores de les subvencions en matèria de casals d’estiu per aquest any 2022. Concretament es modifiquen els llindars de renda per afavorir l’accés a aquests ajuts al màxim nombre de famílies i se simplifiquen els requisits documentals i els tràmits necessaris per optar-hi. Així mateix, també es va aprovar la modificació de les bases de les subvencions 2020-2023 en matèria del foment d’activitats d’Educació, Cicles de Vida, Serveis Socials, Cultura, Igualtat i Diversitat i Esports per a afegir-hi l’obligatorietat d’aportar una auditoria externa per a subvencions superiors als 18.000 euros d’acord amb els requeriments legals i flexibilitzar alguns dels requeriments per a les entitats i associacions que poden optar-hi. El punt va tenir el suport de tots els grups municipals, excepte ERC que es va abstenir.

En l’àrea d’Organització i Persones, el Ple va acordar la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per tecnificar una plaça al servei de Comunicació i reconvertir 23 llocs de treball a l’Escola Municipal de Música i Dansa, amb els vots a favor de PSC, EC, ERC, E2031 i Cs i l’abstenció de la CUP, JxE i el regidor no adscrit. També es va acordar la modificació de l’acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament per reconèixer la disponibilitat dels empleats del servei de Comunicació. Hi van votar a favor el PSC, EC, ERC, E2031, Cs i JxE i es van abstenir la CUP i el regidor no adscrit. D’altra banda, la sessió va acordar per unanimitat sol·licitar la pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la Residència Municipal Can Comelles i el Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) de cara a l'any 2023. També es va aprovar la pròrroga del contracte de concessió del cementiri municipal amb els vots a favor de PSC, EC, Cs, JxE i el regidor no adscrit i les abstencions d’ERC, la CUP i E2031. I es va acordar la pròrroga del contracte del servei d’estacionament de vehicles amb limitació i control horari a la via pública, la zona blava, amb els vots a favor del PSC, EC, JxE i el regidor no adscrit i les abstencions d’ERC, la CUP, E2031 i Cs.

El ple també va aprovar per unanimitat una declaració institucional relativa a la declaració per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores, que reclama l’impuls de polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones i afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social.

Aprovada una moció sobre el finançament de l’educació 0-3 anys

El Ple municipal va aprovar, amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció de JxE, una moció presentada pel PSC, EC i Cs per a un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya. La moció insta al Govern de la Generalitat a abordar la universalització de l’educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques, millorant el finançament de les places actuals i, posteriorment, avançant vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies. Així mateix, reclama dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa mitjançant un acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació. I també reclama al govern català aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarifació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.

Durant el torn d’intervencions dels grups municipals, el regidor de JxE, Jordi Mestres, va explicar el motiu de la seva abstenció: “Tot i que ningú dubta de la bona voluntat de la moció, crec que l’exposició de motius està tergiversada i conté comentaris lletjos en referència a la inacció de la Generalitat” i va afegir que “si parlem de cogevernabilitat també podem parlar de l’Estat que ha disminuït i ha eliminat la seva aportació, per exemple”. Per la seva banda, el regidor d’E2031, Manel Roca, va afirmar que “l’educació 0-3 és molt necessària i no hauria de recaure sobre els municipis” i va apuntar que “tampoc ens agrada l’exposició de motius, però sí la part resolutiva, i hi votarem a favor”.

El regidor de Ciutadans, Josep Maria González, va explicar que “vaig decidir signar-la perquè sí que m’agrada l’exposició de motius, encara que trobo a faltar la paraula retallades”. González també va subratllar que “la moció parla de 1.600 euros, però partíem de 1.800 euros, estem 200 euros per sota i, segons el nostre càlculs, els 1.600 euros representen només el 48% del cost real de la matrícula, el 52% restant continua en mans de l’Ajuntament o les famílies, la política de terços no és real”. González va concloure que “el que reclamem és la universalització i la gratuïtat total de l’educació 0-3 anys”.

La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va afirmar que “hi votarem a favor, però hi faríem alguns apunts, perquè creiem que la Generalitat hauria d’assumir íntegrament el finançament d’aquesta etapa educativa, perquè és la seva competència, i incorporar-la a l’educació que ja és obligatòria”.  “Tot i que per Esparreguera seria una llàstima”, va apuntar la regidora, “perquè les escoles bressols municipals són molt estimades i considerades a la vila pel llarg recorregut que tenen”.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va apuntar que “tot i que la moció té una càrrega política important contra el govern de la Generalitat, la votarem a favor perquè creiem en la universalitat i la gratuïtat de l’educació 0-3 anys”. En la seva intervenció, Puche va recordar que “les retallades van ser conseqüència de la crisi mundial del 2008” i va afegir que “si hem reclamem finançament, també hauríem de començar a reclamar a l’Estat el dèficit fiscal de Catalunya i el nou model de finançament de les comunitats autònomes”.

El regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va assegurar que “compartim el reconeixement de la importància de l’etapa educativa dels 0 a 3 anys i que el finançament hauria d’anar a càrrec de la Generalitat” i va apuntar que “caldria reconèixer els costos reals per la qualitat del servei de cada escola bressol, ja que els 1.600 euros plantejats estan lluny dels 1.800 que es rebien el 2010 i, a més, no s’ajusten a la realitat diversa dels municipis catalans, perquè dista molt dels cost d’escolarització real de municipis com Esparreguera”.

Finalment, el regidor d’Educació, Juan Jurado, va apuntar que “qualsevol mesura a favor de l’educació 0-3 ens la mirarem amb bons ulls, però finançar una mesura com la gratuïtat d’I2 amb fons europeus és una irresponsabilitat per la continuïtat que pugui tenir la proposta”. Jurado també va criticar el fet que “la decisió l’hagi pres unilateralment la Generalitat, quan a Catalunya hi ha més de 900 escoles bressol propietat dels ajuntaments i menys de 50 de la Generalitat” i va lamentar que “estem a finals d’abril i encara no sabem res de com s’aplicarà aquesta gratuïtat”. El regidor va afegir també que aquesta gratuïtat “no ens apropa a la universalització, perquè a Esparreguera tenim 5 línies d’I2 i 9 línies d’I3” i va lamentar que “el model que proposa la Generalitat ni de lluny finança el model d’excel·lència que tenim a Esparreguera”.