Sanitat ambiental

Les actuacions de sanitat ambiental s'adrecen al control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut.

Plagues urbanes

El control de les plagues urbanes consisteix en l'eliminació o reducció de plagues d'artròpodes (insectes, aràcnids, etc.) i rosegadors dels edificis i espais municipals i la via pública, per tal d'evitar la transmissió de malalties (zoonosis) i garantir la salubritat d'espais i edificis públics.

Qualsevol persona que detecti la presència d'alguna d'aquestes plagues a la via pública pot comunicar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o al departament municipal de Salut pública per correu electrònic: [email protected].

Aus Urbanes

Es fonamenta en el control de la població de coloms a la via pública, per evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen a la ciutadania.

La proliferació de coloms en els espais de domini públic del municipi crea inconvenients sanitaris, materials i econòmics que afecten a tota la ciutadania:

  • Embruten façanes, carrers i places

  • Deterioren els elements arquitectònics

  • Embussen desguassos i canonades

  • Poden transmetre malalties a les persones

Per solucionar aquests inconvenients i mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat cal reduir al màxim la població de coloms.

L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana en aquesta tasca no donant menjar als coloms.

Mosquit tigre

El 2007 es va detectar la presència de l'espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a mosquit Tigre, al municipi d'Esparreguera.

La forta presència de mosquit en alguna zona determinada del municipi, fa que s'hagi d'intervenir en espais tant públics com privats per poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el medi ambient. Per aquest motiu el Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de setembre de 2008, va aprovar l'Ordenança no fiscal XXII reguladora de la prevenció i control del mosquit tigre a Esparreguera.