Centres i xarxa pública

Els centres sociosanitaris són espais assistencials dotats de l'estructura i del personal necessari per atendre pacients amb necessitats sanitàries i socials. Aquesta atenció es presta a través de serveis d’internament, atenció ambulatòria diürna sociosanitària i per equips de valoració i de suport.

Esparreguera forma part de la regió sanitària Baix Llobregat Nord i els serveis centrals d’atenció estan a Martorell.

  • Atenció Hospitalària:

Hospital Sant Joan de Déu de Martorell | Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3 - Martorell (08760) Tel. 93 774 20 20

  • Atenció en Salut Mental:

Sagrat Cor Serveis de Salut Mental de Martorell | Avda. Compte del Llobregat, 117 - Martorell (08760) Tel. 93 775 22 00

Centre de dia Martorell | Joan Aguilar, 19, Martorell (08760) Tel. 93 774 16 77 - [email protected]

CSMA Martorell | Puig del Ravell, 10 - Martorell (08760) Tel. 937745153 - [email protected]

  • Atenció sociosanitària:

Sagrat Cor Serveis de Salut Mental de Martorell | Avda. Compte del Llobregat, 117 - Martorell (08760) Tel. 93 775 22 00

Atenció sanitària primària

Els equips d’atenció primària, i especialment els treballadors socials, us poden informar de quin d’aquests serveis teniu al vostre abast.

L’àrea Bàsica de Salut d’Esparreguera la conforma el Centre d’atenció continuada i urgent.

CAP Esparreguera | Via del Mil·lenari, 16 - Telèfons: 93 770 81 00

Horari: de dilluns a diumenge de 8 a 20 h.

Fora d’aquest horari l’atenció al CUAP la Solana a Sant Andreu de la Barca o a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Residència Municipal Can Comellas

La Residència Municipal Can Comelles d'Esparreguera és un equipament sociosanitari que ofereix els serveis de centre de dia, llar-residència i residència assistida, amb caràcter temporal o permanent.

La filosofia de treball es basa en la promoció del benestar i la qualitat de vida dels residents, en el treball en equip i en l'atenció integral a la persona gran, entenent com a serveis integrals el conjunt d'actuacions orientades a satisfer les necessitats socials, psicològiques, cognitives i físiques de les persones grans i del seu entorn.

Les diferents àrees d'intervenció, estan concebudes per atendre professionalment a la persona gran dins el concepte de projecte de vida, és a dir, adequar-se a les necessitats de manera objectiva, especialitzada i personalitzada, prioritzant en la intervenció sempre la voluntat del resident i la seva història vital.

L'actuació professional té com a eix central l'atenció a les persones grans potenciant aspectes d'autonomia personal, els vincles familiars i socials, el diàleg intergeneracional i el desenvolupament de les pròpies capacitats i recursos.

Serveis

  • El servei de centre de dia és un servei social especialitzat d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària (AVD) i complementa així l’atenció pròpia de l’entorn familiar en el domicili.

  • El servei de llar residència és un servei social especialitzat d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent per a persones grans que vulguin ingressar-hi.

  • El servei de residència assistida és un servei social especialitzat d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les AVD per a persones grans amb dependències. El perfil d’usuaris del servei de residència assistida són persones majors de 65 anys amb situació de dependència grau II i grau III.

Capacitat estructural

Servei de residència assistida i llar- residència: 98 places residencials de les quals:
90 places de residència assistida i 8 de llar residència
73 places concertades (públiques) i 25 places privades
Servei de centre de dia: 25 places concertades (públiques)