Farmàcies

La prestació farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes que estiguin inclosos a la cartera del Sistema Nacional de Salut vigent prescrits pel vostre metge o metgessa de la xarxa sanitària pública. Són també atenció farmacèutica les accions de promoció de la salut i de l'autocura, prevenció de malalties, educació sanitària i seguiment de tractament amb fàrmacs.Els medicaments i altres productes es dispensen a través de les oficines de farmàcia i a través dels serveis d'atenció farmacèutica dels centres d'atenció primària i dels serveis d'atenció farmacèutica dels hospitals.

La prestació farmacèutica forma part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l'usuari.

Farmàcies d'Esparreguera

A continuació podeu accedir a la informació detallada de cadascuna de les farmàcies de la nostra vila.

Llistat de farmàcies d'Esparreguera