Projecte Enxaneta

El Projecte Enxaneta és una iniciativa per prevenir la desafecció, el fracàs i l’abandonament escolar i va adreçat a l’alumnat dels centres educatius de primer i segon de primària (amb possibilitat d'abarcar tercer), de dos centres educatius del municipi que són escollits pel grup motor seguint els criteris recollits en el projecte.

L’Objectiu principal d’aquest projecte és reduir la desafecció escolar dels infants i apoderar a les seves famílies per tal de generar els màxims recursos per fer possible la igualtat d’oportunitats a través d’assolir l’èxit escolar del màxim d’alumnes.

Els objectius específics són:

  • Contribuir a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del programa a través de la millora de les seves competències bàsiques.
  • Donar suport a les famílies per tal que siguin elles les que acompanyin els seus fills o filles en l’escolaritat de manera autònoma.
  • Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els actors del territori en un projecte que doni resposta global a les necessitats de l’alumnat, i així prevenir l’abandonament prematur dels alumnes i afavorir el vincle amb l’entorn escolar.

El projecte treballa amb la figura del mentor o mentora -una persona graduada en educació social, magisteri, psicologia, pedagogia o animació sociocultural -, que s’encarrega d’oferir suport i acompanyar en les diverses situacions d’aprenentatge, tant als infants com les seves famílies. 

El projecte està liderat per la Regidoria de Convivència, però compta amb la col·laboració de Serveis Socials Bàsics i Educació i ha de formar part del Pla d'escola.