Mediació Escolar

El servei de mediació escolar ofereix als centres educatius del municipi recolzament en la gestió de la convivència a tota la comunitat educativa. S’acompanya als centres amb les següents pràctiques:

  • Assessorament en la redacció i desenvolupament del Pla de Convivència del centre.
  • Formació a personal docent en eines relacionals, pràctiques restauratives i processos de gestió alternativa de conflictes.
  • Suport en la creació del Projecte Mediació a l’Escola, un projecte que apropa la resolució pacífica dels conflictes a l’alumnat dels centres, fent-los protagonistes, tant a mediadors/es com a les parts, en la resolució dialogada dels propis problemes, i conscients de les alternatives pacífiques de les resolucions de conflicte.
  • Dinamització de tallers, formacions i cercles amb l’alumnat.
  • Gestió de conflictes a la comunitat educativa; entre alumnes, famílies, docents, etc., a través de la mediació o processos restauratius.