Alfabetització i Espai Petits

El curs d’alfabetització està dirigit, principalment, per a persones nouvingudes no alfabetitzades i l’objectiu és millorar les seves competències lingüístiques afavorint un procés de creixement i desenvolupament personal. des de l'Ajuntament també es promouen cursos pont i itineraris d’aprenentatge per poder arribar als cursos del Consorci per la Normalització Lingüística.

Espai Petits

Per afavorir la conciliació familiar i permetre que les persones amb fills a càrrec puguin assistir a les classes, s’ofereix l’Espai Petits, que acull infants de 0 a 3 anys.  Aquest espai té per objecte donar servei de cura, estimulació, seguiment i apoderament dels menors, principalment, mentre s'estan fent les formacions impartides des de la Regidoria de Convivència.