Acabes d'arribar?

Les migracions són un fenomen global, però és en el municipi on es gestiona la convivència i la cohesió social. Per aquest motiu part de les actuacions de les institucions més properes a la ciutadania, els ajuntaments, se centren en l'àmbit de l'acollida, l'acompanyament i la convivència intercultural. Són els ajuntaments qui des de la proximitat perceben amb més precisió les necessitats de tots els seus veïns i és a l'espai local on les relacions de la ciutadania es materialitzen en el dia a dia i on cal aplicar les actuacions que reforcin els vincles socials en un entorn divers i incideixin en una convivència efectiva.

Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida inclou un conjunt d'actuacions d'informació sobre els serveis adreçats a la ciutadania, recursos de la vila i formació sobre l'entorn, a més de gestionar els informes d'estrangeria i el certificat de primera acollida que faciliten l'acomodació de les persones que viuen a Esparreguera. En aquest sentit, el Punt d'Informació i Orientació és un servei d'informació sobre recursos i serveis del municipi, aixói com temes relacionats amb l'àmbit d'estrangeria. Des d'aquest servei, i segons les particularitat de cada cas, es poden generar itineraris personalitzats d’orientació i acompanyament  que es centren en derivacions per a l'accés i l'ús normalitzat als serveis bàsics: empadronament, assessorament jurídic, coneixement de l'entorn, aprenentatge de la llengua, assessorament laboral, sistema sanitari, serveis d'emergències socials, homologació d'estudis, habitatge, esport, associacions, etc.

 

Informació de contacte del Servei de Primera Acollida