Certificat de Primera Acollida i informes d'estrangeria

Certificat de Primera Acollida

El Certificat de Primera Acollida està adreçat a persones estrangeres immigrades, que no disposen de permís de residència o que són nouvingudes al municipi. El certificat dona eines inicials que faciliten la incorporació a la societat catalana i és d’utilitat en els processos d’estrangeria en relació a les tramitacions d’arrelament social i modificació o renovació d’autoritzacions de residència. El document s'adquereix després de realitzar l'acompanyament i el circuit d'acollida, el qual inclou una entrevista personal i tres cursos formatius. 

La formació per a l’obtenció del Certificat de Primera Acollida està subvencionada per la Generalitat de Catalunya i anirà a càrrec de professionals de la Fundació FICAT, dedicada a la defensa dels drets de les persones i dels col·lectius que es troben en risc o en situació d’exclusió social. La formació està adreçada a persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i les retornades majors de 16 anys, així com persones estrangeres nouvingudes al municipi, persones que no disposen de permís de residència o a aquelles que sí que en tenen per tal de no caure en la irregularitat sobrevinguda. 

Els cursos formatius consisteixen en tres mòduls:

  • Mòdul A: Curs de llengua catalana i castellana de 90 hores
  • Mòdul B: Formació de coneixement laboral
  • Mòdul C: Formació per conèixer la societat catalana 

Informes d'estrangeria

El servei també s'encarrega de la tramitació d'informes d’estrangeria en relació a l'adequació d'habitatge, de grau d'integració i d'esforç i integració per l'arrelament social, etc.