Beques i ajuts

En aquesta pàgina podreu cercar els ajuts i les beques d'àmbit municipal i comarcals, així com informació de les beques disponibles en l'àmbit educatiu general.

Beques menjador escolar

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ofereix ajuts individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius públics.

Aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics o coneixements digitals per a fer la tramitació, poden sol·licitar el formulari en paper als centres educatius o adreçar-se a la Unitat d’Atenció Transversal (UAT) de l’Ajuntament d’Esparreguera, on se’ls acompanyarà en el procés de presentació de la sol·licitud.

Podeu consultar aquest ajut a la web del Consell Comarcal.

Subvenció municipal per a Centres Educatius

Amb la finalitat de fomentar iniciatives educatives dins del municipi, el Pla estratègic de Subvencions 2020-2023 preveu unes subvencions específiques, destinades a centres educatius, amb els objectius de:

 • Col·laborar amb el finançament d’iniciatives educatives que potenciïn els valors i particularitats recollits al Projecte Educatiu de Centre (PEC).

 • Potenciar el desenvolupament d’iniciatives educatives, vinculades amb el PEC, que impulsin valors ètics com l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i la cura.

 • Afavorir la implantació d’iniciatives educatives, relacionades amb el PEC, orientades al desenvolupament de la creativitat, la innovació educativa i la promoció dels drets a la infància.

Més informació sobre la subvenció a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Subvenció municipal per a AFAs, AMPAs i societats cooperatives d’ensenyament

L’ajuntament preveu uns ajuts anuals específics a les entitats que conformen la comunitat educativa d’Esparreguera amb els següents objectius:

 • Col·laborar en el finançament d'iniciatives educatives organitzades per associacions de famílies d'alumnes, associacions de mares i pares d'alumnes, i societats cooperatives d'ensenyament.

 • Donar suport a les associacions de famílies d'alumnes, associacions de mares i pares d'alumnes, i societats cooperatives d'ensenyament com a agents actius de la comunitat educativa al municipi.

 • Potenciar iniciatives educatives que fomentin l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

 • Afavorir el desenvolupament d'iniciatives educatives orientades a la conciliació.

Més informació sobre la subvenció a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Ajut municipal per a l’estudi superior de les arts escèniques

Amb l’objectiu de fomentar els estudis de grau superior d’Arts Escèniques en les seves diferents disciplines com el teatre, la música, el circ o la dansa, l’Ajuntament d’Esparreguera preveu un programa específic d’ajudes anuals contemplades dins de les subvencions de divulgació de cultura popular, les arts escèniques i l’estudi superior d’aquestes. L’import màxim anual per aquest programa és de 3.000€.

Més informació sobre aquest ajut a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Ajut municipal per a activitats extraescolars d’estiu

La finalitat d’aquestes ajudes és facilitar l'accés a la realització d'activitats extraescolars durant l’estiu a nens/es i joves entre 3 i 18 anys evitant que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social. Les activitats han de realitzar-se al municipi i han d’estar organitzades per AMPA’s o AFA’s, entitats o empreses d’Esparreguera.

L’ajut s’atorga amb l’objectiu de:

 • Promoure i millorar la igualtat d’oportunitats en la infància.

 • Facilitar l’accés a les activitats de lleure evitant que el factor econòmic sigui motiu d’exclusió.

 • Garantir que cap infant es quedi sense activitats de lleure durant l’estiu.

Més informació sobre aquest ajut a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Beques i ajuts generals del Departament d’Educació

Hi ha diferents ajuts generals que es poden sol·licitar a cada curs escolar. Aquestes estan recollides a les beques i ajuts del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i són:

 • Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

 • Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

 • Beques de col·laboració al Consell Català de Formació Professional

 • Beques de col·laboració al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Més informació sobre les ajudes i subvencions de caràcter general a la web del Departament d'Educació