Certamen literari de Sant Jordi

El Certamen Literari Infantil i Juvenil de Sant Jordi està destinat a l’alumnat matriculat en els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària d’Esparreguera. La finalitat del certamen consisteix a promoure la participació de la comunitat educativa per tal d’incentivar l’hàbit de la lectura, fomentar la creativitat en l’expressió escrita, reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura, i ajudar als alumnes de P3 a 4t d’ESO a assolir una competència comunicativa sòlida.

La participació en el certamen està condicionada per la creació i presentació d’obres en les modalitats de narrativa (ficció o no-ficció) i/o poesia, amb una extensió màxima de 10 pàgines de temàtica lliure. L’autoria de l’obra pot ser individual o col·lectiva. L'obra ha d'estar escrita en llengua catalana, ha de ser inèdita i no pot haver estat publicada enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.

Aquesta edició del Certamen Literari Infantil i Juvenil de Sant Jordi està integrat per les següents categories:

  • Categoria Joana Raspall (A): Cicle infantil i cicle inicial de primària (creació individual)

  • Categoria Miquel Martí i Pol (B): Cicle mitjà de primària (creació individual)

  • Categoria Maria Barbal (C): Cicle superior de primària (creació individual)

  • Categoria Maria Aurèlia Capmany (D): 1er. i 2on d’ESO (creació individual)

  • Categoria Josep Carner (E): 3er i 4t. d’ESO (creació individual)

  • Categoria Àngel Guimerà (F): Treballs de classe (creació col·lectiva)

S’estableixen dos premis per categoria, amb el benentès que el jurat podrà atorgar-ne un a narrativa i un altre a poesia (opció inicial preferent) o bé tots dos a alguna d’aquestes modalitats, en funció del nombre de participants i la qualitat dels treballs. Els premis consistiran en un lot de llibres editats en català valorat amb un import global de 1.060,00€.

El lliurament de premis es durà a terme durant l’acte del Certamen Literari Infantil i Juvenil de Sant Jordi. Les obres guanyadores s’exposaran al públic a la Biblioteca Municipal L’Ateneu.