Tallers d'Activitats Artístiques i Culturals

Període de preinscripció: no habilitat

Període de matrícula pel curs 24/25: de l'1 al 10 de juliol de 2024

Període de matrícula dels monogràfics: durant els 10 dies previs a l’inici de cada taller monogràfic

Matrícula pel curs 2024-2025

La matrícula dels Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals s’ha de tramitar preferentment de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica municipal, però també es pot tramitar presencialment, demanant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Previ a realitzar el tràmit de matrícula cal consultar el document d’oferta de places disponibles en el taller que es vol matricular

L’assignació de places es donarà per ordre d’arribada de les sol·licituds sempre que hi hagi places disponibles. El servei d’Educació es posarà en contacte amb les persones sol·licitants per donar la informació corresponent.

Quan es presenta el tràmit de matrícula i hi ha places disponibles, automàticament es considera matriculat/da i es genera l’obligació de pagament del concepte de matrícula. Si no es disposa de places disponibles, no es genera aquesta obligació i la persona queda en llista d’espera.

En el document d’Oferta de tallers artístics podreu veure els tallers que s’ofereixen i els seus horaris.

Els preus es poden consultar a l’Ordenança fiscal núm. 44, que regula el preu públic per la prestació de tallers d’activitats artístiques i culturals.

Per a més informació sobre com es desenvolupen els tallers podeu contactar al mail: [email protected]
Per a informació sobre la tramitació de la sol·licitud de matrícula podeu contactar mitjançant el correu: [email protected] o al telèfon: 93 777 69 61 en l’horari de 9 a 14 h.

Matrícula fora de termini

Totes les sol·licituds que arribin per registre d’entrada a l’Ajuntament, a partir de l'11 de juliol fins al 19 d’agost de 2024 (ambdós dies inclosos) s’aniran ordenant en una llista, per ordre d’arribada, que es gestionarà a partir del 20 d’agost. La incorporació als tallers, sempre que hi hagi disponibilitat de places, es farà efectiva a partir de l’1 de setembre de 2024.

Matrícula viva

El període de matrícula viva estarà obert des del 20 d’agost de 2024 fins al 30 d’abril de 2025. Durant els mesos de maig i juny no es podran incorporar nous alumnes.

Consulteu al Servei d’Educació o directament a la Direcció dels Tallers Artístics la disponibilitat de places abans de tramitar la sol·licitud de matrícula.