Escola Municipal de Les Arts

L’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera va ser creada l’any 1976. La seva fundació va ser fruit de l’entesa entre l’Ajuntament d’Esparreguera i una colla de joves músics esparreguerins decidits a compartir les seves vivències i coneixements musicals amb la ciutadania.

Avui, més de trenta anys després, l’escola ha anat recollint el testimoni del professorat que hi han anat passant i manté viu aquell esperit, al mateix temps que s’ha anat adaptant a les inquietuds de la societat que l’envolta. Així doncs, actualment compta amb diversos programes educatius de música clàssica, moderna, educació especial, nadons i adults. Es poden practicar 21 especialitats instrumentals i vocals diferents. Es pot tocar o cantar en 12 formacions de grandàries, estils i nivells diversos. O també formar part dels nombrosos grups de música de cambra o combos de música moderna.

L’escola, conscient que el seu paper com a centre de formació i creació artística ha d’anar més enllà de l’educació purament musical, des del curs 2002-03 amplia la seva oferta docent amb la disciplina de dansa. El seu programa inclou la dansa clàssica, la dansa contemporània i creativa i la dansa espanyola. També hi ha en funcionament el taller de creació coreogràfica que, a l’estil de les companyies de dansa, investiga, treballa i crea els seus propis espectacles.

Objectius 

Un dels objectius principals de l’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera és el d’apropar la música i la dansa als ciutadans i ciutadanes de la seva àrea d’influència de manera lúdica, de fer-los comprendre i gaudir d’aquestes arts en tant que actors o espectadors. A més, també dona les guies i la tutela necessàries a aquelles persones que, mostrant aptituds i voluntat, vulguin seguir una via professionalitzadora.

Com a centre generador de cultura, l’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera, participa activament en la vida musical i dansística d’Esparreguera, ja sigui organitzant actes o bé col·laborant en les diferents entitats que formen el teixit cultural de la vila.

L’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera és una escola reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i forma part de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), de la Unión Escuelas de Música y Danza, Espanya (UEMyD) i de l’European Music School Union (EMU).

 

Informació de contacte de l'Escola Municipal de Les Arts d'Esparreguera