Batxillerat

El Batxillerat és l’etapa d’escolarització optativa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. Es desenvolupa en diverses modalitats i prepara a l’alumnat per a la incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

A Esparreguera hi ha 2 instituts públics on es pot cursar: