Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals

En els tallers artístics i culturals que s’ofereix des de l’Ajuntament s’hi contempla l’aplicació de la tarifació social per al pagament de les quotes mensuals. Tanmateix, es pot sol·licitar amb l'opció de la no aplicació del càlcul de la quota segons barems econòmics, fet que assigna automàticament l’import més alt.

Els preus del servei són els següents:

Matrícula
Pagament únic: 37€ 

Material
Pagament únic: 22,20€ 

Cursos monogràfics
12 hores distribuïdes entre 4 o 6 sessions: 63,42€ (exempt de matrícula i de material)

Quotes mensuals dels tallers*        
  Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4
Taller de 2,5 h/setmana 22,36 € 32,29 € 42,23 € 49,68 €
Taller de 2 h/setmana 17,12 € 24,73 € 32,34 € 38,05 €
Taller de 1,5 h/setmana 15,22 € 21,99 € 28,75 € 33,82 €

* Si no es vol acollir a la tarifació social, la quota que s’assigna és la del tram superior (4).